Egenandelstak 2 er hevet

Egenandelstak 2 er satt opp til 2176 kroner med virkning fra 1. januar 2020.

06.01.202011:41 Espen Mathisen

Egenandelstaket for 2019 var 2085 kroner.

Behandlingsutgifter hos manuellterapeut inngår i Egenandelstak 2. Les om frikortordningen på helfo.no 

, click to open in lightbox