Husk å registrere dine NPE-opplysninger

NMF innhenter årlig informasjon om praksisomfang og eventuell driftsavtale for at du skal være dekket av NPE.

NMF har kollektivavtale med Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, som forplikter oss å registrere ditt praksisomfang og driftsavtalestørrelse. 

Vi dekker NPE-avgiften for studenter, andre vil bli fakturert.

Kollektivavtalen gjør at våre medlemmer som arbeider privat får rabatt på NPE-avgiften.

Det er derfor viktig at du registrerer dine opplysninger om praksisomfang og evt. driftsavtale her: manuell.no/npe

Frist: 15. januar 2020