Kontingent for interessemedlemmer

Fra 2020 koster interessemedlemskap 900 kroner i året.

Styret i Norsk Manuellterapeutforening har besluttet å heve kontingenten for interessemedlemmer. Kontingenten har vært uendret på 100 kr/året siden interessemedlemskap ble innført for mer enn 13 år siden. Siden den gang har det skjedd store endringer i tilbudet for interessemedlemmene. Interessemedlemmer har nå bl.a.:

  • Tilgang til alle NMFs næringsforsikringer i If
  • Tilgang til LOfavørs forsikringer på privatområdet, herunder landets beste innboforsikring, advokatforsikring og reiseforsikring.
  • Tilgang til øvrige produkter i LOfavør, så som banktjenester, eiendomsmegler, ferie/opplevelser.  

Ettersom kontingenten har vært uendret i så mange år, samtidig som interessemedlemskapet er tilført flere produkter/tjenester, har styret besluttet at kontingenten for interessemedlemmer heves til 900 kr/året.

Øvrige kontingentsatser holdes uendret i 2020.

Lenker