Primærkontaktkurs i revmatologi

Påmelding åpnet for kurs 27. mars.

Dette kurset er for primærkontakter som ønsker å utvikle sin kompetanse og ferdigheter innenfor revmatologi. Flere av foreleserene er hentet fra Diakonhjemmet Sykehus, som både har regionsykehusfunksjon innen revmatologi og revmakirurgi, samt nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering. I løpet av én dag vil sentrale temaer innenfor diagnostisering og behandling av revmatiske lidelser gjennomgås:

  • Leddgikt
  • Medikamentell behandling
  • Revmatiske leddsykdommer og hjerte- og karsykdommer
  • Radiologi og differensialdiagnostikk
  • Fibromyalgi
  • Ultralyd

Det legges opp god tid til spørsmål underveis. 

Forelesere: 

Till Uhlig: Professor og seksjonsoverlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet Sykehus

Birgitte Nellemann: Lege, PhD, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Kaja Johannson Ødegaard: Overlege, Radiologisk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hilde Berner Hammer: Revmatolog, med spesialkompetanse innen ultralyd, assisterende avdelingssjef for Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus.

Mer informasjon og påmelding, se her...