Styrker staben

Per Svor er ansatt som ny medarbeider i Norsk Manuellterapeutforening.

NMF styrker staben på sitt kontor i Oslo. Per Svor er ansatt som prosjektmedarbeider med arbeidsoppgaver hovedsakelig knyttet til foreningens fagseksjon. Seksjonen arbeider med utvikle, planlegge og gjennomføre kurs og seminarer. Han vil også  ta seg av annet arbeid, som utredninger, informasjon og administrative oppgaver.

Per Svor er 27 år og har mastergrad i Helseledelse og helseøkonomi fra Universitetet i Oslo.