NMF i helse- og omsorgskomiteen

Norsk Manuellterapeutforening ba om styrking av manuellterapiutdanningen og penger til muskel- og skjelettforskning.

Fagansvarlig i NMF, Hans Olav Velle (bildet), tok opp situasjonen for manuellterpiutdanningen i Helse- og omsorgskomiteens budsjetthøring i dag.

– Dette er landets eneste rene muskel- og skjelettutdanning. På tross av at studiet har stor søknad og en gjennomføringsgrad på nær 100 prosent, er finansieringen svak. De økonomiske rammene tillater bare at det tas opp cirka 20 studenter annet hvert år, det vil si at det i snitt utdannes 10 i året. Det er knapt nok til å dekke avgangen fra yrket.  Det er også alt for lite rom til forskning og fagutvikling ved studiet.

Velle ba om at det settes i gang en utredning med sikte på å styrke manuellterapiutdanningen. NMFs representant ba også om en million kroner til forksning på muskel- og skjelettlidelser, samme sum som regjeringen foreslår skal brukes til muskelskjelett-forskning innen kiropraktikk.

Skjermdump: Stortingets Nett-TV

Hør NMFs innlegg i budsjetthøringen