NMF ber om styrking av utdanningen

Fagansvarlig Hans Olav Velle i NMF ba Stortingets utdannings- og forskningskomite styrke manuellterapiutdanningen.

En rekke organisasjoner møtte i komiteens budsjetthøring i dag. Bare NMF tok opp situasjonen for manuellterpiutdanningen.

Stortinget har tidligere pekt på at muskel- og skjelettsykdommer er den sykdomsgruppen som fører til mest sykefravær og flest nye uførepensjoninger. Det er derfor behov for å utdanne flere muskel- og skjelettbehandlere i den kommunale primærhelsetjenesten. Komiteen har i denne forbindelse bedt regjeringen arbeide for å etablere en femårig masterutdanning for manuellterapeuter i Norge. Dette er ikke blitt fulgt opp, hverken i fjor eller i årets budsjett. 

Hans Olav Velle ba komiteen understreke sitt tidligere oppdrag til regjeringen.

– Mens vi venter på dette, bør den toårige påbygningsmasteren styrkes.

Velle understreket at kapasiteten ved denne utdanningen er så liten at den knapt erstatter avgangen fra yrket, og den har alt for knappe ressurser til forskning og fagutvikling.

– Det er umiddelbart behov for tiltak som bidrar til finansiell styrking av den eksisterende påbygningsmasteren.

Bildet. F.v. Fagansvarlig Hans Olav Velle (Norsk Manuellterapeutforening), leder Espen Ohren (Kiropraktorforeningen), president Torill Moseng (Veterinærforeningen). Skjermdump fra stortinget.no. 

Lenke
NMFs innlegg i budsjetthøringen, Stortingets Nett-TV