Spørreundersøkelse om EPJ

Hvilken funksjonalitet skal det være i journalsystemene for manuellterapeuter? Delta i spørreundersøkelse.

EPJ-løftet skal utvikle ny funksjonalitet i journalsystemene og er et samarbeid mellom organisasjonene for fysioterapeuter og manuellterapeuter og Direktoratet for E-helse. Målet er en tryggere behandling for pasientene og en enklere hverdag for klinikkene.

I forbindelse med dette har Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) laget en spørreundersøkelse som vi håper at så mange som mulig har anledning til å svare på. Det er en anonym elektronisk spørreundersøkelse (tar ca. 5 min) som har som mål å avdekke nåværende situasjon før implementering av nye funksjoner i klinikkenes journalsystemer.

Som en ekstra motivasjon for å delta, donerer SKIL penger til Røde Kors avhengig av antall svar.