Helfo med takstbrukkampanje

Helfo har for tiden en informasjonskampanje som har fått navnet "Vet du…".

Kampanjen tar sikte på å gjøre det enklere for manuellterapeuter, leger, fysioterapeuter og tannleger å sette frem riktige refusjonskrav.

Helfo skriver at disse helseaktørene forvalter samfunnets midler når de gir pasientene nødvendige helsetjenester, og setter fram riktige refusjonskrav for undersøkelser og behandling.

– Helseaktører som ikke er trygge på reglene om trygderefusjon, kan komme til å kreve feilaktig høye refusjoner, men også unnlate å kreve takster for gitt behandling. Dette kan få negative konsekvenser for både helseaktørene og pasientene.

I tiden som kommer skal vi forsøke å øke dine og dine kollegers bevissthet om takstbruk ved hjelp av informasjon. Vi kommer til å rette informasjonstiltak til leger, fysioterapeuter og tannleger, skriver Helfo på sine nettsider. 

Les mer om kampanjen her...