Krever bedre tilbud for muskel- og skjelettpasienter

– Behandlingstilbudet må bli bedre og utdanningen av muskelskjelettbehandlere styrkes, sier Peter Christian Lehne, leder av Norsk Manuellterapeutforening.

Frifagbevegelse.no omtaler en ny samfunnsøkonomisk analyse fra Oslo Economics om kostnadene ved sykdommer i rygg og nakke i befolkningen, se her...  Den viser at 1,2 millioner nordmenn rammes hvert år. Vondt i rygg og nakke koster Norge 165 milliarder i tapt helse, og belaster helsevesenet med 8,7 milliarder årlig.

Disse yrkene er mest utsatt
Enkelte yrker er mer utsatt for rygg- og nakkesmerter enn andre. Yrkene med høyest forekomst av ryggsmerter er pleie- og omsorgsmedarbeider, førskolelærer, kokk/kjøkkenassistent, barnehage- og skoleassistent, og industrioperatør. I tillegg til yrkene kokk/kjøkkenassistent og pleie- og omsorgsarbeider, utgjorde yrkene med høyest forekomst av nakke- og skuldersmerter frisør/kosmetolog, saksbehandler og vernepleier.

(Figur fra Oslo Economics: Bærekraft i praksis, 2019)

Folkehelse- og arbeidslivsproblem
Typiske kvinneyrker rager øverst på lista over yrker med høyest forekomst.  Til enhver tid har cirka 40 prosent av befolkningen smerter i rygg og nakke.

– Oslo Economics beskriver ikke bare et stort folkehelseproblem, men også et stort arbeidslivsproblem. Det offentlige og bedriftene taper store summer, i form av sykepenger og produksjonstap. Behandlingstilbudet for ansatte som er sykmeldt for muskel- og skjelettsmerter, må forbedres. Jo tidligere arbeidstakerne kommer til behandling, desto større er sjansen for å bli fort frisk. Utdanningen av muskel- og skjelettbehandlere må også styrkes, sier leder av Norsk Manuellterapeutforening Peter Christian Lehne.  

I dag fins det bare én manuellterapiutdanning i hele landet, ved Universitetet i Bergen. Den tar opp cirka 20 studenter annet hvert år.

– Det er vanskelig å komme inn på utdanningen. Man må ha studiepoeng tilsvarende en mastergrad for å bli tatt opp. Stortinget har vedtatt å styrke manuellterapeutenes utdanning, men hittil har regjeringen ikke gjort noe for å følge opp vedtaket, sier Lehne.