Førstehjelpskurs for primærkontakter

Kurset gir deltakere kompetanse til å håndtere medisinske nødsituasjoner.

 Temaene som vil omhandles på kurset:

  • 113
  • Samhandling med 113
  • Bevisstløs pasient
  • HLR 
  • HLR med hjelpemidler
  • HLR med bruk av hjertestarter

Kurset og instruktørene er godkjent av Norsk Resuscitasjonsråd. Deltakerne vil i forkant av kurset få tilsendt litteratur med opplegg som må gjennomføres før kurset 23. november. Påmeldingsfrist er 10. november. 

Mer informasjon og påmelding, se her...