Nye L-takster

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fastsatt nye honorartakster for legeerklæring m.m.(L-takster) per 1.7.19.

Grunnlaget for regulering av takstene er i år, som tidligere år, resultatet av årets
forhandlinger om normaltariffen for fastleger og for avtalespesialister. Takstene for
spesialisterklæringer, inkludert ortopediske hjelpemidler er hevet med 2,4 % (avrundet til
nærmeste hele krone).

Takst L 34 (skyssgodtgjørelse/dialogmøter) er tilsvarende statens
regulativ for kjøregodtgjørelse. Andre takster er hevet med 2,68 % (avrundet til nærmeste
hele krone).

De nye takstene fremgår av tabellen i vedlagte brev. 

Vedlegg: 
Brev fra Arbeids og velferdsdirektoratet

 
   
   

Brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet