Primærkontaktkurs: Barn 0-2 år

14.-15. september avholdes kurs i motorisk utvikling og undersøkelse av barn 0-2 år.

Målgruppen er manuellterapeuter og fysioterapeuter.

På kurset vil de de viktigste refleksene og leiereaksjonene bli gjennomgått i teori og praksis. Videre settes søkelys på avvikende utvikling, og hvordan man i undersøkelsen kan fatte mistanke om dette. Veiledning av foreldrene, håndteringsråd og forslag til stimulering av sansemotorikken er en viktig del av kurset. 

Kurset omhandler ikke manuelle behandlingsteknikker.

Kursleder er fysioterapeut Else Beth Haugen. Hun er til daglig spesialfysioterapeut på Akershus Universitetssykehus. Hun er en erfaren kursholder, og har publisert et relevant forskningsprosjekt internasjonalt. 

Mer informasjon og påmelding, se her...