Minneord Morten Norstrøm

Manuellterapeut Morten Norstrøm har gått bort.

Vår kjære kollega Morten Norstrøm døde uventet 15. mai 2019, 64 år gammel. Han vil bli dypt savnet.

Morten satt i styringsgruppen for IFOMT '96 på Lillehammer, med ansvar for pre- og postkongress. I tillegg satt han som styremedlem i Faggruppen for manuellterapi i NFF fra 1998-2000. Fra 2006 var han medlem av Norsk Manuellterapeutforening, og var i alle år å se på våre årlige fagseminarer.

Vi vil huske Morten for hans lune kommentarer og muntre blikk på verden rundt seg.

Våre varmeste tanker går til hans nærmeste. RIP. 

 

Sven E Fredriksen
Agnes C Mordt