Nytt primærkontaktkurs

Oslo, 14.-15. september: Motorisk utvikling og undersøkelse av barn 0-2 år

Kurset legger vekt på den motoriske utvikling de første to leveårene og undersøkelsesmetodikk av disse pasientene. De viktigste refleksene og leiereaksjonene blir gjennomgått i teori og praksis. Videre tar kurset for seg avvikende utvikling, og hvordan vi i undersøkelsen kan fatte mistanke om dette. Veiledning av foreldrene, håndteringsråd og forslag til stimulering av sansemotorikken er en viktig del av av kurset. 

Kurset omhandler ikke manuelle behandlingsteknikker.


Foreleser er fysioterapeut Else Beth Haugen. Else Beth er til daglig spesialfysioterapeut på Akershus Universitetssykehus. Hun er en erfaren kursholder, og har publisert et relevant forskningsprosjekt internasjonalt.

For mer informasjon om kurset, se her...