NÅR SMERTEN SETTER SEG I KROPPEN

Fagseminar for fysioterapeuter og manuellterapeuter 1.-2. november i Oslo

Norsk Manuellterapeutforening inviterer manuellterapeuter og fysioterapeuter til fagseminaret «Når smerten setter seg i kroppen» i Oslo 1.-2. november. 

Målet er å gjøre deltakerne bedre rustet til å forstå og behandle smertepasienter i klinisk praksis, og da med hovedvekt på pasienter med langvarig smerteproblematikk og sammensatte lidelser. Temaet ses i lys av både den biopsykososiale modellen og nyeste viten innen smertebiologi, smertefysiologi og smerteforståelse. Forelesere med ulike faglig bakgrunn, herunder leger, fysioterapeuter og psykologer, sikrer tverrfaglighet og sørger for at tematikken gis tilstrekkelig bredde.

Temaer som vil berøres i løpet av kurset:

  • Sammensatte lidelser og langvarig smerteproblematikk
  • Teorier knyttet til smerte og smerteforståelse
  • Den biopsykososiale modellen
  • Betydningen av psykososiale faktorer for smerteopplevelse
  • Smerte i et kulturelt og etnisk perspektiv 
  • Hvordan kartlegge smerte
  • Kognitiv terapi som behandlingstilnærming
  • Håndtering av smertepasienten i spesialisthelsetjenesten
  • Modulering av smerte farmakologisk og manuellmedisinsk
  • Korrekt dokumentasjon, epikriser, henvisninger og samarbeid

Blant foreleserne er Harald Breivik (professor emeritus, overlege ved avdeling for smertebehandling ved Oslo Universitetssykehus, Editor-in-Chief Scandinavian Journal of Pain), Therese Brask-Rustad (psykolog, spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi og voksenpsykologi, Drammen Psykiatriske Senter), Per Brodal (lege, professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo), Yury Kiselev (lege, førsteamanuensis ved OsloMET, tilknyttet forskningsgruppen for legemidler og pasientsikkerhet) Line Nordtvedt (sykepleier, førsteamanuensis OsloMET, tilknyttet forskningsgruppen for aldring, helse og velferd), Gro Killi Haugstad (fysioterapeut, førsteamanuensis OsloMET, tilknyttet forskningsgruppen for muskelskjeletthelse, Ingar Heier (overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold. Godkjent veileder i kognitiv terapi), Svein Melsæther Løkhaug (manuellterapeut, NIMI), Bård Lundeland (overlege, avdeling for smertebehandling, Oslo Universitetssykehus). 

Mer informasjon og påmelding, se smerteseminar.no