Kurs i videregående radiologi

NMF arrangerer kurs for manuellterapeuter den 30. august.

Kurset er for deg som ønsker å utvikle kompetanse og ferdigheter innenfor radiologi og radiologiske modaliteter. I løpet av én dag vil sentrale temaer innenfor nevroradiologi og MSK-radiologi gjennomgås:

  • Strålefysikk og strålevern
  • Kloke valg i forbindelse med radiologiske undersøkelser
  • Valg av bildemodaliteter
  • Gjennomgang av radiologiske differensialdiagnostiske utfordringer i cervical-, thorakal- og lumbalcolumna, samt ekstremiteter

Det legges opp god tid til spørsmål underveis. 

Blant foreleserne er Tanja Østgård Holter (Avdeling for medisinsk fysikk, Oslo Universitetssykehus), Peter Mæhre Lauritzen (Leder for kvalitetsutvalget i Norsk Radiologisk Forening, overlege/kvalitetsrådgiver, klinikk for radiologi og nuklærmedisin Oslo Universitetssykehus), Rune Kvakestad (Seksjonsoverlege ortopedisk radiologi, Lovisenberg Diakonale Sykehus), Johan Castberg Hellund (Seksjonsleder muskel-skjelett radiologisk seksjon, Oslo Universitetssykehus), Donata Biernat (Radiolog, Oslo Universitetssykehus), Tordis Bøker (Radiolog, PhD-stipendiat, avdeling for radiologi og nuklærmedisin, Ullevål sykehus)

Flere forelesere vil komme etterhvert og annonseres løpende.

Målgruppe: Manuellterapeuter 

Deltakerantall: 30

Undervisningstimer: 10

Sted: AOF Studiesenter, Hammersborggata 16, Oslo

Pris: 2.500,- for medlemmer NMF 3.500,- for ikke-medlemmer.

Lunsj og kaffe er inkludert

Påmeldingsfrist: 15.august 2019. 

Timeplan: Se her...

Kurskontakt: Hans Olav Velle: hansolav@manuellterapi.no

Påmelding, se her...