Antidopingseminar for helsepersonell

Antidoping Norge arrangerer 29. mai 2019 seminar for medisinsk støttepersonell.

Seminaret er obligatorisk for idrettsmanuellterapeuter og manuellterapeuter som ønsker å bli spesialister i idrettsmedisin, Norsk Manuellterapeutforening.

Deltagerne skal etter kurset ha en generell kunnskap om antidopingrelaterte temaer, og en forståelse for den rollen som medisinsk støtteapparat har som veileder og etikk- og verdiformidler i antidopingarbeidet.

Kursinnhold: 
• Kunnskap om dopinglisten, helseskader ved misbruk, medisinsk fritak fra dopinglisten, NIFs dopingbestemmelser og kosttilskudd.
• Innføring i medisinsk støttepersonells roller og ansvar i forbindelse med antidopingarbeidet 
• Innføring i hvordan prøvetaking ved dopingkontroll gjennomføres

For mer info og påmelding, se her...