Nytt kurs i manuellmedisinsk smertebehandling

Oslo, 1.- 2. juni 2019: Manuellmedisinsk smertebehandling lumbalcolumna og bekken

Kurset er i hovedsak praktisk, og det vil demonstreres og øves på manuellmedisinske teknikker som kan anvendes ved smerter i lumbalcolumna og bekken:

  • Leddmobilisering 
  • Leddmanipulasjon 
  • Selvmobilisering, aktiveringsøvelser
  • Bløtdelsbehandling, akupressur, nåler, tape, tøyning oa.
  • Mobilisering av nevrogent vev

I tillegg vil kurset inkludere en viktig bolk om smertefysiologi, sental og perifer sentivisering, i tillegg hvordan en best kan måle effekt av behandling. Kurset vil også inneholde en viktig diskusjon omkring problemstillinger hvor «kart og terreng ikke passer sammen». 

Manuellterapeutene Frode Hilde og Robert Skotheim er forelesere. De arbeider til daglig ved NIMI, Oslo.

Gå til kursets hjemmeside for mer info og påmelding...