Hva kan vi lære av toppidretten?

Stort muskel- og skjelettseminar 7.-10. mars