Registrer dine NPE-opplysninger

NMF registrerer ditt praksisomfang og din driftsavtale.

NMF har kollektivavtale med NPE som forplikter oss å registrere ditt praksisomfang og din driftsavtalestørrelse. 

Vi dekker denne avgiften for studenter, andre vil bli fakturert.

Kollektivavtalen gjør at våre medlemmer som arbeider privat får rabatt på NPE-avgiften.

Det er derfor viktig at du registrerer dine opplysninger om praksisomfang og evt. driftsavtale her: manuell.no/npe

Frist: 15. januar 2019