Lav skadefrekvens blant manuellterapeuter

Få pasientskader meldt til Norsk Pasientskadeerstatning.

NMF har kollektivavtale med Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, for sine medlemmer. NMF deltok nylig på oppsummerende møte med Norsk Pasientskadeerstatning og andre yrkesforeninger med kollektivavtale.

NPE ved Inge Hansen presenterte status og statistikk for ordningen og kollektivavtalepartene spesielt. Saken om nye tilskuddssatser og finansiering av ordningen er ikke avklart. Det blir ikke endringer i tilskuddssatsene i 2019, 2018-satsene gjelder inntil videre.

I en gjennomgang av skadefrekvenser og erstatningsutbetalinger kom det frem at skadefrekvensen er lav blant manuellterapeuter. For detaljert oversikt se tabeller i PDF-fil.

Tore Grøtholm fra NPEs avdeling for juridiske oppgaver og sakkyndig vurdering redegjorde for hvordan foreldelse håndteres. Så lenge helsepersonell har fulgt journalloven, kan det ikke gå i disfavør av behandlingsstedet at gamle journaler er slettet. NPE anbefaler likevel at man ikke sletter journalarkiv og at man ikke slurver med journalføringen.