Manuellterapi må inn i helseplan

• Manuellterapeuter kan avlaste fastlegene, men det krever at manuellterapitjenesten må bli mer synlig.
• Manuellterapiutdanningen må styrkes

Dette var NMFs budskap til helseminister Bent Høie da Helse- og omsorgsdepartementet inviterte til innspillsmøte om ny Nasjonal helse- og sykehusplan forleden.

Det var administrasjonsleder Hans Olav Velle som presenterte NMFs innspill.

– Vår yrkesgruppe har fagkompetansen og fullmaktene som skal til for å kunne avlaste fastlegene. Det er imidlertid et problem at manuellterapeutenes rolle er for lite kjent, både blant publikum og innad i helsetjenesten. De nye planene må synliggjøre hvordan myndighetene ønsker å benytte manuellterapeuters kompetanse, sa han. 

Han ønsket at manuellterapeutene må få være med i utarbeidelse av pakkeforløp for muskel- og skjelettbehandling.

– Et pakkeforløp der pasientene kommer til riktig behandler til rett tid, er bra for pasienten og kan spare samfunnet for utgifter.

Velle påpekte at det er stort behov for muskel- og skjettbehandlere i den kommunale primærhelsetjensten.

– Det er derfor behov for å øke kvalitet og kapasitet ved manuellterapiutdanningen. 

(Bildet: Hans Olav Velle presenterer NMFs innspill. Statssekretær Anne Grete Erlandsen t.v. Foto: Tommy Johansen)

Last ned NMFs innspill

Hans Olav Velle presenterer NMFs innspill. Statssekretær Anne Grete Erlandsen t.v.