NMF i utdanningskomiteen

- Utred femårig manuellterapiutdanning.

  • Utred femårig manuellterapiutdanning.
  • Styrk den eksisterende toårige påbygningsmasteren.

Dette var NMFs beskjed til Stortingets utdannings- og forskningskomite under budsjetthøringen i dag.

Regjeringen redegjør i statsbudsjettet 2019 hvordan den har fulgt opp Stortingets vedtak om etablering av en femårig masterutdanning for manuellterapeuter og kiropraktorer.

– Problemet med oppfølgningen er at den mangler for manuellterapiens del. Her er intet skjedd, kunne NMF-leder Peter Chr. Lehne informere komiteen om.

– Departementet har ganske enkelt unnlatt å be om utredning av en femårig manuellterapimaster i sin bestilling til Universitetet i Bergen. Med det ser regjeringen ikke bare bort fra Stortingets merknad. Den hopper også over begrunnelsen for merknaden som særlig understreker behovet for flere muskel- og skjelettbehandlere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I den kommunale helse- og omsorgstjenesten arbeider manuellterapeuter, ikke kiropraktorer.

Lehne sa det er mulig at departementet har tenkt at manuellterapien i kommunehelsetjenesten får klare seg med eksisterende manuellterapiutdanning, som er en toårig påbygningsmaster.

– Men faktum er at kapasiteten er så liten at den knapt erstatter avgangen fra yrket, og den har alt for knappe ressurser til forskning og fagutvikling. En femårig profesjonsutdanning vil derimot bety en kraftig satsing innen utdanning og forskning på muskel- og skjelettområdet.

Senterpartiets Marit K. Strand (bilde) ville vite NMF hvordan dialogen mellom foreningen og Universitetet i Bergen har vært i forbindelse med utredning av ny muskel- og skjelettutdanning.

– Dialogen med UiB, som driver dagens påbygningsmaster, er generelt meget god. Lederen av vårt studium der har vært sentral i vurderingen av hva en kiropraktorutdanning vil koste. Han skulle gjerne også ha fortalt oss hva en femårig manuellterapeututdanning vil koste, men oppdraget fra departementet var klart begrenset til bare å gjelde kiropraktorer, så de kunne ingenting gjøre på dét punktet, sa Lehne.

NMFs leder ba derfor om komiteens bistand til at regjeringen utreder femårig manuellterapeututdanning. Mens vi venter på resultatet av denne, må den eksisterende toårige påbygningsmasteren styrkes.

 NMFs skriftlige innspill til Utdannings- og forskningskomiteen 

Videoopptak fra budsjetthøringen 25. oktober 2018

(Bildet øverst: Peter Chr. Lehne t.v. og Hans Olav Velle representerte NMF  i komitehøringen)