HELP Advokatforsikring – privatområdet

Norsk Manuellterapeutforening har inngått kollektivavtale om advokathjelp på privatområdet. I mange situasjoner kan det være behov for profesjonell hjelp fra advokat, men som oftest vil det være for dyrt – eller risikabelt – å gå videre med saken. En time hos advokat koster mye. Hvis en sak utvikler seg til en rettslig tvist, risikerer man også å betale for motpartens advokatutgifter. Da blir det ofte til at en lar være å skaffe seg den bistanden som skal til for å få rett.

Advokatforsikringen som leveres av HELP dekker de viktigste privatrettslige områdene. Den omfatter bl.a. kjøp av varer og håndverkertjenester, testamenter og arv, samboeravtaler og ektepakter, skilsmisse og barnefordeling, eiendoms- og naboforhold. Forsikringen  gjelder for hele husstanden og gir trygghet og juridisk bistand for deg og dine. Forsikringen gjelder i Norge, Sverige og Danmark.

Forsikringen koster 71 kr/mnd. For å få forsikringen trenger du ikke å gjøre noe. Hvis du ikke ønsker forsikringen må du reservere deg.

Se også www.help.no/forbund-bank/norsk-manuellterapeutforening