Godkjenning

Godkjenning og registrering av rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde), henvise og rekvirere

Helsedirektoratet avgjør søknader om rett til å utløse takst A8 og registrerer kompetanse til å sykmelde, henvise og rekvirere. 

Manuellterapeuter med utdanning fra Universitetet i Bergen sender inn nødvendig dokumentasjon til Helsedirektoratet for å få registrert tilleggskompetansen "sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett" i Helsepersonellregistret. Informasjon om krav til dokumentasjon fins på Helsedirektoratets nettsider (under «Søk om autorisasjon» og deretter «Tilleggskompetanse»), se her... 

Manuellterapikandidater med utenlandsk utdanning, må søke Helsedirektoratet om godkjenning, se her...