Utdanning i utlandet

Slik gjør du - 9 trinn for å bli manuellterapeut!

 1. Meld deg inn i Norsk Manuellterapeutforening.
  Meld deg også inn i Manuellterapeutenes Servicekontor. Les om Servicekontoret her... Meld deg inn i Servicekontoret her... 

 2. Skaff deg plass på universitet som tilbyr manuellterapiutdanning som minst tilsvarer den norske universitetsutdanningen. 

  OBS. Utenlandsk manuellterapiutdanning godkjennes av Helsedirektoratet i etterkant, det gis ikke forhåndsgodkjenninger! 

  Across the Pond informerer om hvordan du kan studere manuellterapi i Storbritannia, se her...

 3. Så snart du har fått plass og vet når du blir ferdig med studiene, skaff deg en veileder i Norge. Universitetet i Bergen administrerer veilederordningen på vegne av Helsedirektoratet. Se her... 

 4. Når du er ferdig med studiet og fått vitnemålet ditt, søk Helsedirektoratet om godkjenning av studiet. Bruk skjema som ligger på direktoratets hjemmeside... Direktoratet sender søknaden din til Universitetet i Bergen (UiB). UiB skal utstede bekreftelse på midlertidig rett til A8-refusjon i forbindelse med veiledet praksis, følge opp og vurdere kandidatenes logg, gjennomføre praktisk prøve og dokumentere gjennomført praksis og bestått prøve. 

 5. Meld deg på obligatoriske kurs: 
  - Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser for manuellterapeuter (UiB). Se her...
  - Kurs i radiologi for manuellterapeuter (UiB). Se her...
  - Kurs i trygdefaglige emner (Universitetet i Oslo)
  Informasjon om søknadsfrister mm. annonseres på NMFs hjemmeside og på manuellterapi.no. NMF og Manuellterapeutenes Servicekontor sender også ut medlemsbrev med slik informasjon.

 6. Meld deg på manipulasjonskurs hos NMF!

 7. Meld deg opp til avsluttende, praktisk prøve. 

 8. Når du har bestått prøven, be Helsedirektoratet registrere dine manuellterapeutfullmakter i Helsepersonellregistret. For å bli registrert må du sende inn følgende: 

  - Dokumentasjon på retten til å heve takst A8

   


  - Dokumentasjon på bestått eksamen i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning 

   

  - Dokumentasjon på bestått eksamen i differensialdiagnostikk og laboratorieundersøkelser tilsvarende norsk masterutdanning 

   


  - Dokumentasjon på gjennomført opplæring i trygdefaglige emner

   



  Send dokumentasjonen på e-post til autorisasjon@helsedir.no. Merk e-posten med «Sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett» i emnefeltet, og opplys om ditt HPR-nummer.

  Registrering av manuellterapeutfullmakter og utvidet kompetanse blir normalt behandlet innen to uker. Du kan selv søke i Helsepersonellregisteret og ta en utskrift ved behov.

 9. Hvis behov, få hjelp til å søke driftstilskudd via Manuellterapeutenes Servicekontor.
Student i utlandet

Trenger du råd og tips om utdanning i utlandet? Ta kontakt med: 

Charlotte Taanevig, charlotte.taa@hotmail.com 
kontaktperson utenlandske manuellterapistudenter  

Vi samarbeider med Across The Pond

Dersom du ønsker å studere manuellterapi i Storbritannia, kan du se mer på deres sider:

Manuellterapi i Storbritannia