Faglige retningslinjer

Retningslinjer for manuellterapi

Retningslinjer for bildediagnostisk utredning (oktober 2007)

Retningslinje for faglig avgrensning (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinje for henvisning til spesialist (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet, oppdatert 2007)

Retningslinje for generell undersøkelse i manuellterapi (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinje for spesiell undersøkelse i manuellterapi (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinje for henvisning til fysioterapi (utarbeidet i fbm. Henvisningsprosjektet)

Retningslinjer for innredning og drift av manuellterapiklinikk (2007)

Standard for bruk av betegnelsen manuellterapeut (2007)

Retningslinjer for bruk av injeksjoner innen manuellterapi (2021)

Bransjestandard – smittevern for manuellterapeuter (2020)

 

Andre retningslinjer

Myndigheter og fagmiljøer både i Norge og resten av verden, har utviklet en rekke retningslinjer for undersøkelse, diagnostikk og behandling på muskel- og skjelettområdet. Her er lenker til noen aktuelle:

Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19)  (Helsedirektoratet, løpende oppdatert)

Faglig veileder for sykmeldere (Helsedirektoratet, løpende oppdatert)

Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser (Helsedirektoratet 2014)

Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon (Formidlingsenheten for muskel og skjelettlidelser og Sosial- og helsedirektoratet, oktober 2007)

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager)

European evidence-based guidelines for the management of acute low back pain in primary care, European evidence-based guidelines for the management of chronic low back pain in primary care, European evidence-based guidelines for the prevention of low back pain in primary care, European guidelines on the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. COST Action B13-working group.

Clinical Guidelines, International Federation Orthopeadic Manipulative Therapists, IFOMT.

ESUR Clinical Guidelines on Contrast Media, ver 6.

Guidelines International Resources (GIN). Samling av ulike retningslinjer.