Vestland

Styret, NMF avdeling Vestland

Leder: Lars-Geir Larsen 
Sekretær: Silje Marie Midtun 
Kasserer: Per Otto Ringstad 
Styremedlemmer: Frode Endresen og Ane Falck

Avdelingens mål er å:

  • fremme lønns og arbeidsvilkår for NMF medlemmer 
  • ivareta og utvikle manuellterapeutenes faglige og etiske standard
  • styrke manuellterapeutenes reelle og formelle innflytelse/posisjon i helsevesenet i Vestland fylke
  • rekruttere nye medlemmer

Avdelingen ble etablert 13. januar 2016.

Kontaktinfo til avdelingen:
larsgeirlarsen@gmail.com  

Avdelingens Facebook-side, se her...