w

ASA-avtaler

Rammeavtalen ASA 4313 regulerer forholdet avtaleterapeuter imellom, og mellom terapeutene og kommunen.

21.08.201811:20 Anne-Stine Gjervoldstad


2019-2020: ASA 4313 

2017-2018: ASA 4313

2013-2016: ASA 4313

Retningslinjer for tvisteløsningsnemnd