ASA-avtaler

Rammeavtalen ASA 4313 regulerer forholdet avtaleterapeuter imellom, og mellom terapeutene og kommunen.
Avtalen gjelder i KS-området, dvs. alle landets kommuner unntatt Oslo.

I ASA 4313 punkt 23 er partene enige om å opprette en nasjonal tvisteløsningsnemnd. Denne nemnda avgjør tvister etter rammeavtalens punkt 8 og vedtak om innløsning etter punkt 12 med bindende virkning for partene. Det er utarbeidet for retningslinjer for nemnda: