Tvisteløsningsnemnd

KS, NFF, NMF og PFF har opprettet en nasjonal tvisteløsningsnemnd for å avgjøre tvister etter ASA 4313 punkt 8 og 12.
Avgjørelsene som publiseres på denne siden, er anonymisert.

2020

Tvisteløsningsnemnd sak 5 2020

Tvisteløsningsnemnd sak 4 2020

Tvisteløsningsnemnd sak 3 2020

Tvisteløsningsnemnd sak 2 2020

Tvisteløsningsnemnd sak 1 2020

2019

Tvisteløsningsnemnd sak 4 og 5, 28 juni 2019

Tvisteløsningsnemnd sak 3, 27. juni 2019

Tvisteløsningsnemnd sak 1 og 2, 10. juni 2019

2018

Tvisteløsningsnemnd sak 3, 19. desember 2018

Tvisteløsningsnemnd sak 2, 19 oktober 2018

Tvisteløsningsnemnd sak 1, 10. oktober 2018