Meld driftsavtaleendring

Alle medlemmer må rapportere driftsavtale- og praksisomfang. Opplysningene brukes til å beregne tilskudd til NPE.

NMF fører etter avtale med Norsk pasientskadeerstatning (NPE) oversikt over medlemmers driftsavtale- og praksisomfang. Også medlemmer som arbeider uten driftsavtale må rapportere. Opplysningene brukes til å beregne tilskudd til NPE.

 

person using laptop