w

ASA-avtaler

Rammeavtalen ASA 4313 regulerer forholdet avtaleterapeuter imellom, og mellom terapeutene og kommunen.
Avtalen gjelder i KS-området, dvs. alle landets kommuner unntatt Oslo.

21.08.201811:20 Anne-Stine Gjervoldstad

Retningslinjer for tvisteløsningsnemnd