Klinikkforsikring

Forsikringen gjelder brann, vann og innbruddskader og dekker:

  • tap på maskiner
  • tap av maskiner og løsøre

I tillegg dekkes ditt ansvar som leietager eller eier av lokalene hvor du driver din virksomhet. Dekningen er individuell.

Følgende utvidelser kan være aktuelle

  • Avbrudd etter skade
  • Varer
  • Bygningsmessig tilleggsinnredning
  • Elektronisk utstyr
  • Glassruter over 5 kvadratmeter
  • Ansvar

Driver instituttet annen aktivitet enn behandling, må bedriften ha ansvarsforsikring som dekker det. Dette gjelder ved for eksempel treningssenter.

For bestilling av Instituttforsikring, ta kontakt med NMF Forsikringspartner!

Forsikringspartner har et eget dedikert team som står til medlemmenes disposisjon: 

Stein Olaf Sando
Bedrift

MOBIL 913 69 556
TELEFON 22 51 13 78

Kontakt Stein O. Sando

Geir Morten Sørensen
Bedrift/Daglig leder

MOBIL 930 18 581
TELEFON 22 51 13 73

Kontakt Geir M. Sørensen