NPE Ansvarsforsikring

 

Ansvarsforsikringen gjelder fra innmeldingsdagen. NMF har kollektivavtale med Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, som gjør at alle medlemmer automatisk er ansvarsforsikret til rabattert pris.   

Du plikter å melde fra om endringer i arbeidssted og praksisomfang. 
Det gjøres på eget skjema, se her... 

NB! Interessemedlemmer omfattes ikke av ordningen.

Medlemmer som arbeider utover driftsavtaletid, blir fakturert NPE-premien.  
NMF betaler studentmedlemmers NPE-premie.   

Se Norsk Pasientskadeerstatnings (NPE) nettsider om kollektivavtale. 
>> Se her...

NPEs informasjon til helsepersonell 
>> Se her...