NPE Ansvarsforsikring

 

Ansvarsforsikringen gjelder fra innmeldingsdagen. NMF har kollektivavtale med Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, som gjør at alle ordinære medlemmer automatisk er ansvarsforsikret til rabattert pris.  NB: Faglige medlemmer omfattes ikke av ordningen. 

Ordinære medlemmer plikter å melde fra til NMF om endringer i arbeidssted og praksisomfang. Det gjøres på eget skjema, se her... 

Ordinære medlemmer som arbeider utover driftsavtaletid, blir fakturert NPE-premien.  

NMF betaler studentmedlemmers NPE-premie.   

Se Norsk Pasientskadeerstatnings (NPE) nettsider om kollektivavtale. 
>> Se her...

> Faglige medlemmer må selv registrere seg hos NPE, se her...

NPEs informasjon til helsepersonell 
>> Se her...