w

Barnemanuellterapi

Norsk Manuellterapeutforening arrangerer jevnlig kurs for manuellterapeuter som behandler barn.

17.09.201811:02 Tommy

Basiskurs 1. Undersøkelsesmetodikk spedbarn

Kurset legger vekt på barnets motoriske utvikling de første to leveår og metodikk for undersøkelse av spedbarn. De viktigste spedbarnsreflekser og leiereaksjoner blir gjennomgått i teori og praksis. Videre tar vi for oss avvikende utvikling, og hvordan vi i undersøkelsen kan fatte mistanke om dette. Veiledning av foreldrene, håndteringsråd og forslag til stimulering av sansemotorikken inntar en viktig rolle i kurset. Vi oppfordrer deltakerne til å ta med dukke for øving. 

Basiskurs 2. Undersøkelse og behandling

Teoretisk grunnlag for manuellterapeutisk undersøkelse og behandling av spedbarn. Manuellterapeutisk undersøkelse og behandling av spedbarn i praksis.«Den vanskelige samtalen».

Basiskurs 3. Behandling assymetriske barn

Embryologi og anatomi med vekt på utviklingen av muskelskjelett- og nervesystemet. Biomekanikk hos spedbarn og barn. Nevrofysiologi, blant annet refleksologi og viktige leiereaksjoner gjennomgås. Motorisk utvikling gjennomgås, både som teoretisk bakgrunn og i fht til undersøkelsesprosedyre.Patofysiologi, bl.a. assymmetri mm. Differensialdiagnoser. Praktisk trening i mobiliserende teknikker av ledd og muskler, samt opplæring av foreldre

Basiskurs 4. Dokumentasjon og kommunikasjon

De siste årene har det vært kritisk søkelys på manuellterapeuters diagnostisering, behandling, journalføring og samarbeid, herunder dokumenterbar kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, når det gjelder behandling av barn og unge. For å kvalitetssikre og ytterligere å øke kompetansen på området har vi utarbeidet et nytt kurs som tar for seg differensialdiagnostisering, henvisning generelt og med vekt på henvisning til spesialisthelsetjenesten. Dette endagskurset bør alle som behandler pasienter i alderen 0-18 år, ta seg tid til!

Følgende temaer blir gjennomgått:

  • Hva bør vår journal inneholde av opplysninger og dokumentasjon?
  • Hvordan bør informasjon/ kommunikasjon med pasient/ foreldre være?
  • Når bør det henvises til helsestasjonen?
  • Når bør det henvises til fastlegen?
  • Når bør det henvises til spesialisthelsetjenesten og hvilket spesialistområde skal det henvises til ved hvilke lidelser?
  • Hva bør en henvisning inneholde av informasjon?
Basiskurs 5. Førstehjelp

Det undervises i temaene:

  • førstehjelp av spedbarn
  • førstehjelp av barn

Kurset og kursinstruktør er godkjent av Norsk Førstehjelpsråd. 
Gjennomført kurs er krav for å kunne bruke den fremtidige tittelen barnemanuellterapeut, NMF. 

Se «Kurskalender» for påmelding