w

Kollegaveiledningsgruppe

17.09.201813:58 Tommy

Veiledningen skal  bidra til faglig og etisk refleksjon over egen praksis, og kan ta utgangspunkt i problemstillinger fra faglige valg, organisatoriske spørsmål, samarbeidsforhold, etikk m.v. 

Arrangementet fyller spesialistordningens krav til 17 timer kollegaveiledningsgruppe som del av kriteriene for godkjenning eller fornyelse av spesialistgodkjenning i manuellterapi.

For å bli spesialist i Norsk Manuellterapeutforening kreves det deltakelse i kollegaveiledningsgrupper. Det samme gjelder medlemmer som skal fornye spesialiteten. Spesialisttittelen kan bl.a. brukes til å søke om å bli veileder for manuellterapistudenter. Les mer om spesialistordningen i NMF...

Se kurskalender for påmelding