Personal- og uføreforsikring

Forsikringen er en utvidelse av yrkesskadeforsikringen til også å omfatte fritidsulykke og død ved annen årsak enn yrke. I tillegg dekker den uførhet ved sykdom. 

Som medlem i NMF kan man velge mellom to alternativer:

Alternativ 1
Dette er en forsikring som gir høy erstatning ved uførhet. Forsikringen anbefales de med familie og normal gjeld.
Dekningsomfang:
Ervervsuførhet:    22 - 30 G 
Død:                          10 G
Årspremie er kr 8 836.

Alternativ 2
Dette er en forsikring for de som har sikret seg privat, eller er i etableringsfasen.
Dekningsomfang:
Ervervsuførhet:     11 - 15 G
Død:                           10 G
Årspremie er kr 5 781.


For bestilling av personal- og uføreforsikring, ta kontakt med NMF Forsikringspartner!

Forsikringspartner har et eget dedikert team som står til medlemmenes disposisjon: 

Stein Olaf Sando
Bedrift

MOBIL 913 69 556
TELEFON 22 51 13 78

Kontakt Stein O. Sando

Geir Morten Sørensen
Bedrift/Daglig leder

MOBIL 930 18 581
TELEFON 22 51 13 73

Kontakt Geir M. Sørensen