Sakkyndighetsutvalg


   Dag Wågnes
   dag@waagnes.no


   Roar Jensen
   roar.jensen@bkkfiber.no


   Torfinn Reginiussen
   torfinn.reginiussen@mt.nhn.no

Som ledd i behandlingen av tilsynssaker kan det være nødvendig for tilsynsmyndigheten å innhente sakkyndig vurdering i en sak. Dette kan være aktuelt både i ved helsetilsynet i fylkenes og/eller ved Helsetilsynets behandling av i saken.

Sakkyndighetsutvalget har spesiell opplæring i sakkyndig-vurderinger.