Spesialistutvalg


   Ane Falck
   ane.falck@manuellterapi.net
   Mobil: 91 58 71 06


   Lars-Geir Larsen
   han.lar@online.no
   Mobil:  92 65 32 87


   Bjørn Inge Grov
   bjoe@online.no
   Tlf.: 55 55 99 99

   
Utvalget behandler spesialistsøknader og søknader om godkjenning av praksisveiledere og praksissteder.