Styre

NMFs styre 2019-2021, valgt på landsmøte 8. mars 2019.

   
   Peter Chr. Lehne

   leder
   pl@manuellterapi.no 
   Mobil: 90 91 49 77

   
   Svein Erik Henne
   kasserer
   kasserer@manuellterapi.no 
   Mobil: 47 37 68 95

   
   Ane Falck
   medlem
   ane.falck@manuellterapi.net
   Mobil: 91 58 71 06 

   
   Lars-Geir Larsen

   medlem
   lars-geir.larsen@manuellterapi.net
   Mobil:  92 65 32 87

   
   Charlotte Taanevig
   medlem
   charlotte.taa@hotmail.com 
   Mobil: 484 98 876

   
   Johan Bäcker

   medlem
   johanbacker@hotmail.com
   Mobil: 45 86 87 24

   
   Stine Rønaas

   medlem
   stineronas@hotmail.com
   Mobil: 92 48 43 98

   
   Vegard Åsland Sørensen

   studentrepresentant
   vegardsorensen610@hotmail.com    
   Mobil: 416 77 690