Valgkomité


   Eirik Rist Hauger
   leder 
   eirik.hauger@manuellterapi.net


   Elisabet Juvet 
   medlem 
   e.juvet@tele2.no


   Rune Reitan
   varamedlem
   reitan.rune@gmail.com


Valgkomiteen arbeider etter retningslinjer vedtatt av styret og legger fram innstilling for landsmøtet.