Etisk utvalg


   Atle Aksum
   aa@manuellterapi.nhn.no
   Telefon: 470 12 750


   Kristin Furu Grøtting
   kristin.furu.grotting@gmail.com 
   Telefon: 976 55 755. Arbeid: 79 02 42 26


   Sven Erik Fredriksen
   sven.erik.fredriksen@imt-sortland.nhn.no
   Telefon: 76 11 05 40


   Alice Tonga Aune
   (varamedlem)
   alice_bjo@hotmail.com


Henvendelser til utvalget stiles til leder Atle Aksum, Øvreveien 15, 8516 Narvik.

Etisk utvalg behandler saker i henhold til NMFs yrkesetiske retningslinjer. Utvalgets saksbehandling følger et eget reglement, se her...