Forenklet takstplakat og prisliste

Manuellterapeutenes Servicekontor har utarbeidet forenklet takstplakat og prisliste for manuellterapeuter. Last ned dokumenter her.

Takster 2023-2024
  • Forenklet takstplakat, last ned.
  • Prisliste til oppslag på venterom e.l. (redigerbar), last ned...
    (Filen er redigerbar. Redigér dersom klinikken yter tilleggstjenester/forbruksmateriell som ikke er dekket av takstplakaten. Slike tilleggstjenester/forbruksmateriell og priser på disse, skal gjøres kjent for pasientene ved oppslag).
  • L-takster fra 1. juli 2023, se her...

Driftstilskudd for fulltidshjemmel 1.7.2023-30.6.2024: 531 360 kroner.