w

Idrettsmedisinsk fagkveld

17.09.201814:11 Tommy

NMF ønsker å oppdatere kunnskap rundt håndtering av idrettsmedisinske problemstillinger i førstelinjetjenesten. Både leger, kiropraktorer og manuellterapeuter inviteres derfor til denne kurskvelden. Vi arrangerer to slike kurskvelder pr år. Disse kurskveldene vil være tellende til tittelen «spesialist i idrettsmedisin, MNF»

Se kurskalender for påmelding