Basiskurs 2 åpent for påmelding!

Dato: 12.01.2018

1. og 2. juni 2018 arrangeres kurset «Undersøkelse og behandling» for manuellterapeuter som behandler barn.

Arbeidsgruppen i barnemanuellterapi har gjennom årene videreutviklet det faglige innholdet i basiskurs 1 og 2. Nytt nå er at kunnskap om nevrologi og differensialdiagnostikk undervist ved en erfaren norsk barnelege, er tatt inn i kursene.

Utviklingen av retningslinjer for behandling av barn i Norge er meget viktig og har tatt et godt steg videre. Kursdeltakere gjennom de 12 årene vi har vært aktive, har ofte etterlyst workshop el., for å diskutere «hvordan gjør du det i din behandling?».

For å sikre at manuellterapi for barn utøves forsvarlig og risikofritt, er det av ytterste nødvendighet for oss å kvalitetssikre vår praksis, utarbeide konsensus, og etter hvert utvikle skriftlige retningslinjer. Kursene de siste årene holdes av erfarne leger, manuellterapeuter og barnefysioterapeuter som er godt forankret i det norske helsesystemet, og som gjør alt for å tilpasse seg norske forhold. 

Disse videreutviklede kursene er faktisk å se på som advanced like mye som basiskurs! De er like mye å betrakte som en arena for erfarne barnemanuellterapeuter som uerfarne.

Fredag og lørdag 1. og 2. juni 2018 arrangeres dette kurset for annen gang. Vil du være med, så heng på!

Hilsen Barnemanuellterapigruppen i NMF

For mer informasjon og påmelding se her...