Kurs i manuellmedisinsk smertebehandling

Dato: 05.02.2018

Nytt kurs 13.-14. april i Oslo er nå åpent for påmelding.

 

Fredag 13. april og lørdag 14. april arrangerer NMF kurs i manuellmedisinsk smertebehandling på AOF Studiesenter i Oslo. Foredragsholderne vil være erfarne legespesialister, psykologer og manuellterapeuter, blant annet Lars-Petter Granan, Tord P. Moen, Eirik Rist Hauger og Jostein Ellingsen.
Gjennom dette kurset vil deltakerne få presentert den siste evidensbaserte kunnskapen om smerte og smertebiologi. Videre vil det demonstreres en rekke behandlingstilnærminger anvendbare på pasienter med langvarig smerteproblematikk. Tilnærmingene vil spenne fra manuelle teknikker til kognitiv terapi. 
Gjennom kurset ønsker NMF å gjøre den enkelte terapeut bedre rustet til å møte pasienter med langvarige smerter. Det er videre et mål at kurset skal gi deltakerne verktøy som kan brukes i egen klinisk praksis. Kurset vil også gi en oversikt over relevante samarbeidspartnere i helsevesenet, hvor en kan henvise pasienter med langvarig smerteproblematikk og i hvilke tilfeller slik henvisning kan være hensiktsmessig.
Mer informasjon og påmelding, se her...

Fredag 13. april og lørdag 14. april arrangerer NMF kurs i manuellmedisinsk smertebehandling på AOF Studiesenter i Oslo. Foredragsholderne vil være erfarne legespesialister, psykologer og manuellterapeuter, blant annet Lars-Petter Granan, Henrik Børsting Jacobsen, Eirik Rist Hauger og Jostein Ellingsen.

Gjennom dette kurset vil deltakerne få presentert den siste evidensbaserte kunnskapen om smerte og smertebiologi. Videre vil det demonstreres en rekke behandlingstilnærminger anvendbare på pasienter med langvarig smerteproblematikk. Tilnærmingene vil spenne fra manuelle teknikker til kognitiv terapi. 

Gjennom kurset ønsker NMF å gjøre den enkelte terapeut bedre rustet til å møte pasienter med langvarige smerter. Det er videre et mål at kurset skal gi deltakerne verktøy som kan brukes i egen klinisk praksis. Kurset vil også gi en oversikt over relevante samarbeidspartnere i helsevesenet, hvor en kan henvise pasienter med langvarig smerteproblematikk og i hvilke tilfeller slik henvisning kan være hensiktsmessig.

Mer informasjon og påmelding, se her...