Ber NFF omgjøre avslag

Dato: 06.04.2018

NMF ber om at kurs i manuellmedisinsk smertebehandling godkjennes av NFF.

Siden 1. februar 2018 kan kursarrangører søke Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om forhåndsgodkjenning av kurs. Begrunnelsen for dette tilbudet er, ifølge NFFs nettsider, blant annet et ønske om å kvalitetssikre fysioterapeuters etterutdanningstilbud samt sikre dialog med fagmiljøene.

På de samme nettsidene er det listet tre kriterier som må oppfylles for at slik godkjenning kan gis:
1. Kurset må være av minimum 6 timers varighet. 
2. Kurset må arrangeres av offentlige utdanningsinstitusjoner, i regi av den offentlige helsetjenesten, eller av NFFs egne organisasjonsledd. Imidlertid kan kurs arrangert av andre profesjonsforeninger for annet autorisert helsepersonell bli godkjent dersom det er relevant for fysioterapi. 
3. Det faglige innholdet skal være rettet mot fysioterapi og det som er relevant for fysioterapiutøvelse, og må ikke inkludere fagområder som kan oppfattes å inngå i alternativ behandling. 

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) ønsker slik forhåndsgodkjenning velkommen, siden dette er et godt virkemiddel for å tilby et best mulig og kvalitetssikret kurstilbud. I tillegg gir forhånds-godkjenning større grad av forutsigbarhet for medlemmene og samarbeid omkring kursvirksomheten på tvers av organisasjonene. NMF valgte på bakgrunn av dette å søke NFF om forhåndsgodkjenning for «Kurs i manuellmedisinsk smertebehandling, trinn 1, 13.-14. april». Dette kurset er et omfattende, tverrfaglig kurs innenfor smertebehandling hvor noen av Norges fremste kapasiteter innenfor sine felt deltar som forelesere. Tilbakemeldingen NMF fikk fra NFF var at selve kurset ble vurdert til å være veldig bra, men det ikke kunne godkjennes siden NMF som kursarrangør ikke tilfredsstiller kriterium 2. 

– En slik tolkning av egne kriterier betyr i praksis at NFF lukker døren for forhåndsgodkjenning av kurs organisert av både NMF og Private Fysioterapeuters Forbund (PFF). Dette er svært uheldig, og kontraproduktivt hva angår å skape dialog samt kvalitetssikre fysioterapeuters etterutdanningstilbud, sier lederen for NMF, Peter Chr. Lehne. 

Dokumenter 

 NFFs avslag på søknad om forhåndsgodkjenning

 NMFs brev av 4.4.2018 til NFF