Nytt kurs i henvisning til spesialist

Dato: 14.06.2018

Kurs i «Henvisning til spesialist» høsten 2018 er åpent for påmelding.

NTNU i Trondheim arrangerer, i samarbeid med Norsk manuellterapeutforening og Norsk Kiropraktorforening, kurset «Henvisning til spesialist for manuellterapeuter, kiropraktorer og annet helsepersonell med henvisningsrett» 19. – 23- november i Trondheim. 
Kurset tar sikte på å gi en dypere forståelse av hvordan andrelinjetjenesten behandler pasienter og gi grundigere kjennskap til tjenestens behandlingsmuligheter og begrensninger. Derigjennom vil det gi mer målrettet henvisningspraksis og et mer adekvat rehabiliteringsopplegg.
Kursdeltakerne skal etter kurset kunne vurdere om pasienter bør henvises videre, hvem de skal henvises til og skrive en god henvisning.
Kursinnhold:
Ortopedi/Nevrokirurgi
Nevrologi
Revmatologi
Injeksjonsbehandling
Smerte
Øre-nese-hals
Psykologi
Øre-nese-hals
Øyeblikkelig hjelp
Pasientrettigheter
Medlemmer av Norsk Manuellterapeutforening får kr. 2750 i rabatt og kursavgiften blir dermed kr. 11 000. Du må skrive at du er medlem av NMF i kommentarfeltet på søknadsskjemaet for å få rabatten. Manuellterapeuter må i tillegg bekrefte at de har A8 kompetanse ved å skrive det i kommentarfeltet.
Les mer om kurset og meld deg på her…

NTNU i Trondheim arrangerer, i samarbeid med Norsk Manuellterapeutforening og Norsk Kiropraktorforening, kurset «Henvisning til spesialist for manuellterapeuter, kiropraktorer og annet helsepersonell med henvisningsrett» 19. – 23- november i Trondheim. 

Kurset tar sikte på å gi en dypere forståelse av hvordan andrelinjetjenesten behandler pasienter og gi grundigere kjennskap til tjenestens behandlingsmuligheter og begrensninger. Derigjennom vil det gi mer målrettet henvisningspraksis og et mer adekvat rehabiliteringsopplegg. Kursdeltakerne skal etter kurset kunne vurdere om pasienter bør henvises videre, hvem de skal henvises til og skrive en god henvisning.

Kursinnhold:

  • Ortopedi/Nevrokirurgi
  • Nevrologi
  • Revmatologi
  • Injeksjonsbehandling
  • Smerte
  • Øre-nese-hals
  • Psykologi
  • Øyeblikkelig hjelp
  • Pasientrettigheter


Medlemmer av Norsk Manuellterapeutforening får kr. 2750 i rabatt og kursavgiften blir dermed kr. 11 000. Du må skrive at du er medlem av NMF i kommentarfeltet på søknadsskjemaet for å få rabatten. 

 Les mer om kurset og meld deg på her…