Kurs, møter og seminarer

2017

LO Stats kurstilbud 2017, se her...

18. mai, Gjøvik. Akuttmedisin for legevaktpersonell. Se her...

6.-8. juni og to dager i slutten av september, Bergen. Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver. Se her...

9. juni, Oslo. Førstehjelp av spedbarn og barn. Basiskurs 5. Se her...

10.-11. juni, Oslo. Undersøkelsesmetodikk og barns motoriske utvikling. Basiskurs 1. Se her...

19.-23. juni, Bergen. Videreutdanning i bruk av injeksjoner i muskelskjelettsystemet. Arr.: UiB. Se her... 

28. september, Bergen Videreutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet, Modul 1. Arr.: UiB. Se her...

 7. november, Oslo. Dokumentasjon og kommunikasjon ved behandling av barn og unge. Se her...


2016

Kurs for medlemmer i stat- og spekterområdet, arrangert av LO Stat, se her...  

7.-8. januar, Oslo. Den 12. Nasjonale fagkonferanse i kunnskapsbasert smertebehandling. Arr.: Norsk Smerteforening. Se her...

29.-30. januar, Oslo. Kurs i ultralyddiagnostikk og ultralydveiledete prosedyrer, trinn 2. Forelesere: Jørn Bjørnaas og Frode Garmannsvik, Ultralyd Trøndelag. Arr.: Servicekontoret. Se www.muskelskjelett.org/index.php/trinn-2   

4.-7. februar, Moss. Active release techniques. Lower extremities. Kurs spesielt for NMFs medlemmer. Se her...

12. februar, Oslo. Dokumentasjon og kommunikasjon ved behandling av barn. Se her...

15.-19. februar, Bergen. Radiologi for manuellterapeuter. Obligatorisk kurs for nye manuellterapeuter. Arr.: Universitetet i Bergen. Se her...

10. mars, Oslo. Kollegaseminar for manuellterapeuter. Arr.: Manuellterapeutenes Servicekontor. Se her...

11.-13. mars Oslo. Tverrfaglig muskelskjelett-seminar «Hands on eller hands off?» Med bl.a. Adriaan Louw, Greg Lehman, Pål Gulbrandsen og mange flere Arr.: Manuellterapeutenes Servicekontor.  Se www.muskelskjelettseminar.no 

13.-14. mars, Oslo. Postkurs med Greg Lehman. Arr.: Manuellterapeutenes Servicekontor. Se her...

8.-10. april, Oslo. Manipulasjonskurs for manuellterapeuter. Se her...

14. april, Oslo. Idrettsmedisinsk fagkveld. Tema: Femoral Acetabular Impingement, FAI. Se her...

22.-23. april, Oslo. Det er tanken som teller. Kurset er godkjent som tellende i NMFs spesialistordning. Arr.: NIMI AS. Se her...

Høsten 2016, Bergen. Videreutdanning i ultralyd av muskel- og skjelettapparatet. Arr.: UiB. Se her...

22.-24. september, Oslo. Kurs i utredning og behandling av TMD. Se her...

11.-13.10. Oslo. Kurs i trygdefaglige emner for manuellterapeuter og kiropraktorer. Se her...

10.-14. oktober, Mahmutlar, Tyrkia. Kollegabasert veiledning for manuellterapeuter, kiropraktorer, fysioterapeuter og annet helsepersonell,se her... Arr.: Segtnan kunnskapsutvikling.

21.-22. oktober, Oslo. Videregående todagers kurs i muskel- og skjelettultralyd. Arr.: Manuellterapeutenes Servicekontor. Se her...

3. november, Oslo. Idrettsmedisinsk fagkveld. Tema: Akillesskader. Se her..

12.-13. november, Ahus/Lørenskog. Kollegaveiledningsgruppe for manuellterapeuter. Se her...

18.-19. november, Oslo. Kurs i muskel- og skjelettultralyd, trinn 1. Arr.: Manuellterapeutenes Servicekontor i samarbeid med Ultralyd Trøndelag. Se her...

21.-25. november, Trondheim. Henvisning til spesialist. Målgruppe: Leger, manuellterapeuter og kiropraktorer. Arr.: NTNU i samarbeid med Norsk Manuellterapeutforening og Norsk Kiropraktorforening. Se her...


Ultralydutdanning ved UiB

Nytt videreutdanningskurs i ultralyd av muskelskjelettsystemet starter høsten 2017. Les mer

Videreutdanning i bruk av injeksjoner i muskelskjelett-systemet

Nytt kurs er planlagt 19. til 23. juni ved UiB. Les mer

Idrettsmedisinsk fagkveld 11. mai er åpen for påmelding

Tema for fagkvelden er «Kne – diagnostikk og behandling». Les mer

Kurs i differensial-diagnostikk og laboratorieprøver

Kurset avholdes 6.-8. juni og to dager i slutten av september. Les mer

Kollegaveiledning med Nils Erling Haugen

Veiledningen finner sted i Oslo fredag 5. - lørdag 6. mai 2017. Les mer

Ber om femårig masterutdanning

Stortinget ber om femårig manuellterapiutdanning ved norsk universitet.  Les mer
Neste side >>